Her skal de legge til rette for sykkel og buss i sentrum av Harstad

Harstadpakken skal legge til rette for sykkel langs riksvegen gjennom deler av Harstad sentrum, i tillegg skal det legges til rette for universelt utformede bussholdeplasser.

Berørte grunneiere i Margrethe Jørgensens veg til 6. Divisjonsgate og Samagata til Sverresgate får i disse dager brev fra Statens vegvesen.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

I disse dager sendes det ut brev til husstander som blir berørt av ombyggingen som skal legge til rette for bedre forhold for syklende i Harstad sentrum. Samtidig skal kommune gjøre bussholdeplassene mer tilgjengelige for alle, såkalt universell utforming.

- Det skal blant annet planlegges sykkelveg med fortau langs deler av rv. 83, melder Vegvesenet.