Savnet mann erklært død etter 21 år

I månedsskiftet januar/februar 1998 forsvant John Roger Pedersen fra Andørja sporløst i Oslo. Nå har Trondenes tingrett erklært mannen død.

FAKSIMILE Harstad Tidende 19. november 2018. 

nyheter

Det var broren Oskar Pedersen som i oktober leverte inn en begjæring om dødsformodningskjennelse.

På tidspunktet for forsvinningen var John Roger Pedersen 40 år gammel. Han var ugift, uten barn og uføretrygdet.