Alle lyssignal i bomstasjoner slukkes

- Ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren.

Lysene ble slukket ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.  

nyheter

Du har kanskje lagt merke til det: Det er ikke grønt eller hvitt lys lenger i mange av bomstasjonene du passerer i Harstad.

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå skal tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert foran hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene, melder Statens vegvesen.