Har boliger klar neste sommer

Pisko, som bygger ut ti minutter fra flystasjonen, skal klare å ta unna noe av etterspørselen.

bygger: Pål Iver Skogvold og Per Strand Eiendom bygger nytt boligfelt på Liland. Foto: Torje Kosmo Karlsen 

nyheter

Pisko og Per Strand Eiendom, som skal bygge ut det nye boligfeltet Flåtta på Liland, er på offensiven i forhold til boligetterspørselen som vil komme i forbindelse med flystasjonsutbyggingen.


Regionen kan få minst 515 tilflyttere

En ny rapport viser at minst 515 nye innflyttere bosetter seg i regionen som følge av flystasjonsetableringen på Evenes. Det haster med å bygge boliger til dem.

 

Harstad-Narvik-samarbeid om 50 nye boliger i Evenes

Allerede til sommeren kan spaden stikkes i jorda for det som kan bli opp mot 50 boenheter helt i sjøkanten i sentrum av Liland.

 

– Vi skal få på plass infrastruktur som vei, vann og avløp i løpet av sommeren, slik at vi kan starte boligutbygging for salg til høsten, sier Pål Iver Skogvold, daglig leder i Pisko.