Tidenes beste resultat for Harstad sparebank

2018 ble det beste året i Harstad sparebanks historie. Overskuddet på 45,5 millioner kroner etter skatt plasserer banken blant de beste i klassen.

BEST Banksjef Tore Karlsen leverte i fjor tidenes beste resultat for tidligere Harstad sparebank.  Foto: Odd Leif Andreassen

Hvert år leverer banken store overskudd, og Karlsen er ikke i tvil om hvorfor.

nyheter

Det sier ikke så rent lite når banken er i sitt 93. år. Fra nyttår byttet den navn til Sparebank 68 grader nord etter fusjon med Lofoten sparebank.

Utlånsveksten var på 6,6 prosent, innskuddsveksten på 4,9 prosent og tap på utlån 1,7 millioner.