Forsvaret får millionbot etter dødsulykke på Skjold

Forsvaret får flengende kritikk for svikt i forbindelse med sersjant Hågen Skattums (21) dødsulykke. Boten fra påtalemyndigheten er på 10 millioner kroner.

Sersjant Hågen Skattum døde i en sprengningsulykke på skytefelt på Skjold i Troms. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix 

nyheter

Det kommer fram i et nylig utskrevet forelegg der påtalemyndigheten konkluderer med at Forsvaret brøt både arbeidsmiljøloven og den militære straffeloven.

Skattum mistet livet under et sprengningskurs på Mauken skytefelt nær Skjold i Indre Troms fredag 27. oktober 2017. Han var i sitt første år som sersjant. To andre vernepliktige som også var i nærheten, fikk hørselsskader.

Dette skjedde

Et tungt bærbart mineryddesystem gikk av mens det ble klargjort for sprenging. Mineryddesystemet manglet tenner til en rakett, og var dermed ikke komplett. Det ble da besluttet å gjennomføre en demonstrasjon av mineryddesystemet ved å modifisere systemet. Dette var basert på en ureglementert praksis om bruk av såkalt "forsagersikring". Ettersom systemet var armert mens en forberedte alternativ avfyring, gikk det av under forberedelsene, kommer det fram av politiets begrunnelse for foretaksstraffen på 10 millioner kroner.

 En modifisering av systemet var ikke var tillatt. Dette forbudet var ikke kjent for utøvende personell. På grunn av uklare retningslinjer, manglende opplæring, oppfølging og kontroll med når og hvordan mineryddesystemet skulle håndteres ble ikke den planlagte demonstrasjonen av mineryddesystemet avsluttet til tross for at det viste seg at utstyret ikke var komplett.

- Ingen enkeltpersoner har utvist straffeskyld i denne saken, men etterforskningen har avdekket vesentlige systemfeil som fikk alvorlige konsekvenser. Med klarere retningslinjer, instruksjon, opplæring og kontroll kunne Forsvaret ha forebygget ulykken, sier politiadvokat Linn Rognli Hansen i Troms politidistrikt.

Kritikk for svikt

Påtalemyndigheten sier at uklare retningslinjer og manglende oppfølging og kontroll gjorde at en uformell praksis for en alternativ sprengningsmetode fikk utvikle seg. Denne utviklingen var ikke tillatt, fastslår påtalemyndigheten.

– Forelegget betyr for meg at Forsvaret som system har ansvaret, og ikke enkeltpersoner, og at ulykken kunne vært unngått hvis Forsvaret hadde gjort ting annerledes. Det stiller vi oss bak, sier Håvard Skattum, som selv jobber som politioverbetjent på Voss. Han er også Hågens far.

Beløpet er det høyeste i et forelegg til Forsvaret noen gang, ifølge NRK. Det tilsvarer beløpet etter Christina Rødstøls (19) dødsulykke på Rena i 2009.

Forsvaret svarer

Hærsjef Odin Johannessen skriver i en epost til Bergens Tidende at forelegget ligger til saksbehandling hos Forsvarsdepartementet. Han mener rapporten om ulykken er grundig, og han har lest den flere ganger for å få med alle detaljer.

– Hendelsen inntraff som et resultat av mange forhold, en serie av uheldige hendelser. Jeg mener vi har lært av ulykken, både som soldater og som organisasjon, skriver hærsjefen.

– Jeg har ansvaret for alt som skjer i Hæren. Det også mitt ansvar å sørge for at vi i Hæren tar lærdom av denne tragiske hendelsen, legger Johannessen til.