Tante Thea legger ned

Etter 13 år med drift i sentrum, legger nisjebutikken Tante Thea i Bertheustorget inn årene.

SLUTT Laila Abelsen og selskapet Tante Thea AS har begjært oppbud.  Foto: Arkiv - Tore Skadal

nyheter

Beslutningen ble gjort kjent i begynnelsen av januar. Planen da var å kjøre en styrt avvikling av forretningen. Innehaverne har nå levert inn begjæring om oppbud, som blir behandlet av Trondenes tingrett førstkommende torsdag, 14. februar.

En oppbudsbegjæring kommer vanligvis som en konsekvens av at selskapet er insolvent, og ikke klarer sine forpliktelser. I en avviklingsfase betyr det som oftest at det er mindre verdier i selskapet, enn det selskapet skylder sine kreditorer.