Slipper å betale 1,7 millioner i erstatning til Sørgård-familien

Kommunen ble i fjor dømt til å betale 1,7 millioner kroner i erstatning til Jan Morten Sørgård og Mona Thrane Sørgård.

ANKESAK Kvæfjord v/ordfører Torbjørn Larsen er frifunnet i erstatningssaken mot et foreldrepar med en sterkt pleietrengende sønn.  Foto: Arkiv - Odd Leif Andreassen

nyheter

Saken gikk i Trondenes tingrett. Nå har ankeinstansen Hålogaland lagmannsrett kommet fram til en annen konklusjon. Kommunen er frifunnet og slipper å betale erstatning. Begge parter må bære sine egne sakskostnader.

- Det aller viktigste for oss var å få stadfestet at Kvæfjord kommune aldri har gitt uforsvarlige tjenester til den pleietrengende i denne saken. Vi har hele tiden ment at dommen fra tingretten var feil. Lagmannsretten har kommet fram til samme konklusjon.