Forlenger levetiden for Norne - driftes fra Harstad

Oljedirektoratet har gitt samtykke til videreføring av produksjonen på Norne FPSO med tilhørende innretninger for feltene Norne, Urd og Skuld i Norskehavet.

TIL 2036: Equinor kan drifte Norne-skipet frem til 2036.  Foto: Knut Godø

nyheter

Samtykket gjelder fra og med 2022 til mars 2026.

Analyser fra operatøren viser at ressursgrunnlaget i Norne-området kan inneholder nok til å produsere til utgangen av 2035. Tidligere har Petroliumstilsynet også gitt samtykke til driften.

Opprinnelig utvinnbare Norne-reserver var rundt  453 millioner fat. Optimalisering og tiltak for å øke utvinningen har løftet de utvinnbare oljereservene til om lag 585 millioner fat. 96 prosent av de påviste oljereservene er produsert, sier Oljedirektoratet.

Det finnes i tillegg fem uavklarte funn innenfor utvinningstillatelsen, samt seks uavklarte funn i nærliggende utvinningstillatelser.

Oljedirektoratet forventer at videre arbeid med disse sørger for tilfredsstillende utvinning av de gjenværende olje- og gassressursene.

Oljen produseres med vanninjeksjon som drivmekanisme. Gassinjeksjonen opphørte i 2005, og all gass eksporteres.

Oljen eksporteres med tankskip. Siden 2001 har gassen blitt eksportert i en egen rørledning til Åsgard-feltet i Norskehavet og videre via Åsgard transport system til Kårstø-terminalen i Rogaland.