Han pønsker på ny plan

Arbeidet har startet med å følge opp dagens langtidsplan for Forsvaret.

ny plan: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener kursen må justeres fra da sist langtidsplan ble vedtatt i 2016, og har startet arbeidet. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret 

nyheter

I forvarsministerens årlige tale til Oslo Militære Samfund denne uka, sa Frank Bakke-Jensen at arbeidet med ny langtidsplan (LTP) for forsvaret er i gang. LTP-en som forsvaret styres utfra i dag, ble vedtatt av Stortinget i 2016,

- Den ble lagt for å møte de sikkerhetspolitiske og interne utviklingstrekkene vi hadde identifisert. Utviklingen siden den gang har vist at regjeringens løft kom til rett tid, og at planen peker i riktig retning, sa Bakke-Jensen.


Trakk fram F-35 i årlig forsvarstale

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom inn på de nye kampflyene i sin årlige nyttårstale.

 

Han vil at Forsvaret opprettholder trykket på gjennomføringen av de planene som allerede foreligger.

- Men utviklingen rundt oss har vært enda raskere og mer omfattende enn det vi kunne forutse den gang. Langtidsplanen gjelder inntil en ny langtidsplan vedtas. Det har vært tradisjon å legge frem en langtidsplan for hvert sittende Storting. Noe vi også skal gjøre denne gangen. Den kommende planen skal bygge på dette gode fundamentet, sa han.

Men ettersom det er behov for justeringer, så er de allerede i gang med arbeidet med neste langtidsplan.

- Forsvarsdepartementet har begynt med det innledende grunnlagsarbeidet. En systematisk gjennomgang av ulike utviklingstrekk for å finne ut hvilke muligheter og utfordringer de gir, sa han.

Forsvarets forskningsinstitutt er i gang for å komme med et forskningsbasert innspill. Forsvarssjefen sitter i rådet som styrer FFI-prosjektet.

- Forsvarssjefen vil bli bedt om å gi regjeringen faglige råd på de områder vi vil videreutvikle. Forsvarssjefens råd baseres på en helhetlig vurdering av hva som er best for forsvarsevnen.

Bakke-Jensen forutsetter at forsvarssjefen skal ha en sentral rolle i arbeidet. Han vil også jobbe ytterligere for å nå mål om to prosent av BNP på Forsvaret innen 2024.