– Vi ønsker den samlet beste tjenesten

Kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune er fornøyd med at HRS og kommunen kan få til felles løsninger for tømming av avfallsdunkene.

løsningsorientert: Øivind Arvola er fornøyd med HRS forslag til løsning. Arkivfoto. 

nyheter

– Vårt poeng ved å foreslå å flytte dunkene inntil veggen var å se på hvilke muligheter som kunne legge til rette for å gi den samlet beste tjenesten til publikum.

– Det vil si en løsning som tilrettelegger for både søppeltømming og snørydding.

– Det er flere gater enn bare St. Olavs gate i byen der husene ligger tett inntil vei eller fortau. At HRS oppfordrer til å sette dunkene i egen innkjøringen fremfor inntil husveggen, er ingenting bedre enn at man finner løsninger på problemet, sier Arvola.


HRS: – Plasser avfallsdunkene fornuftig

Daglig leder Line Dalhaug og driftsleder Søren Hansen ved HRS ber folk bruke sunn fornuft ved utplassering av avfallsdunkene.