Feilplasserte avfallsdunker på tømmedager skaper store problemer for brøytemannskapene

Ved kraftige snøfall opplever brøytemannskapene i Harstad kommune at enkelte veistrekninger ikke blir brøytet på grunn av feilplasserte avfallsdunker.

fangarm: Avfallsdunkene skal plasseres inntil husveggen. Fangarmen på tømmebilen er lang nok til å nå dunkene. Foto: Frank R. Roksøy 

nyheter

Nå oppfordres innbyggerne til å tenke seg om hvor de plasserer dunkene på tømmedager.

– Tirsdag opplevde vi blant annet at deler av St. Olavs gate ikke ble brøytet før etter klokka 11.00, forteller driftsingeniør Christian Nilssen ved Drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune.