Berømmer lokalbefolkningas tålmodighet

Statens vegvesen er glad for at øyfolket har vist stor forståelse under arbeidet med Fylkesvei 848 på Rolla.

Veistrekningen på Rolla åpnet for trafikk igjen torsdag 20. desember.   Foto: Dag Sigurd Brustind

nyheter

Det siste som kom på plass før veien åpnet igjen torsdag formiddag, var rekkverk.

– Det blir ingen offisiell veiåpning før til våren, men vi setter trafikk på veien nå, sier Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder ved veiseksjonen hos Statens vegvesen i Midtre Hålogaland.

Les mer: Endelig åpnet veien til jul

Veistrekningen på Rolla ble stengt for utbedring allerede i april, og skulle vært åpnet tidligere i høst, men så fikk de ei utglidning ved Halsen.

– Her har vi fjernet et sted mellom 22.000 og 23.000 kubikk steinmasser, og dette arbeidet er nå ferdigstilt, sier Johnsen.

Veien er nå sikret, og trafikken kan passere trygt. En strekning på rundt 500 meter av totale utbedringsstrekning på 1,3 kilometer, mangler fortsatt asfalt.


– Godt å slippe dette

Marerittveien opp de stupbratte og svingete bakkene ved Segelsteinen på Andørja får snart en løsning. Ny tunnel på 1,6 kilometer skal bygges.

 

– Vi rakk det dessverre ikke før vinteren satte inn, så det blir til våren.

Derfor oppfordrer de folk til å kjøre anstendig, selv om bredere vei kan friste til høyere fart.

– Den fremstår som veldig bred, men det er fordi det er anlagt plenty av møteplasser, som vil vises bedre når vi får merket veien til våren, forklarer han.

Stigningsforhold og kurver er utbedret slik at veien også skal bli enklere å kjøre på for tungtransport.

Vegvesenet er veldig glade for at øyfolket har vært tålmodige mens arbeidene har pågått.

– Vi forstår hvilken inngripen det er i folk og næringslivets hverdag når vi setter i gang arbeider, og påfører dem en ekstra belastning. Vi vil berømme lokalbefolkningen for den tålmodigheten de har vist. Vi har omtrent bare møtt blide fjes, sier han.


Veien stengt til september

Onsdag 4. april starter arbeidet på fylkesvei 848 i området Ura på Rolløya.4. april starter arbeidet på fv. 848 i Ura:

– Det er absolutt behov for å gjøre noe med veien

Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av september, og på grunn av sikkerheten og omfanget av arbeidet må vegen stenges fullstendig fra og med 4. april og i hele anleggsperioden.

 

Ferga mellom Sørrollnes og Stangnes, har hatt færre avganger og lengre turer til Breivoll i perioden mens arbeidet har pågått, men fra torsdag gikk de i normalrute igjen mellom Stangnes og Sørrollnes.


Fylkesvei kan bli stengt i et halvt år

Det er snart klart for en ny runde med utbedring av fylkesvei 848 på øya Rolla i Ibestad kommune i Troms.