Ibestad satser stort innen helse og omsorgssektoren:

– En formidabel satsing

Når Ibestads politikere torsdag vedtar neste års budsjett, er det spesielt en sektor som blir budsjettvinner.

SYKEHJEM: Ibestad kommunestyre legger frem et ekspansivt budsjett med stor satsing innen omsorgssektoren. Nytt sykehjem til 147 millioner ble vedtatt bygget tidligere i år, nå tilføres sektoren totalt 55 millioner i 2019 der blant annet etablering av dagaktivitetssenter for demente ligger inne. Skisse: Ibestad kommune 

nyheter

Ifølge ordfører Dag Sigurd Brustind er satsingen innen omsorgssektoren en bevisst politisk satsing for å styrke helse- og omsorgstilbudet i kommunen.

Satser på god omsorg

– Totalt vil denne enheten nå få tilført hele 55 millioner kroner, en økning på hele 6,1 millioner i forhold til fjoråret.