Per-Willy Amundsen: - Nye forsøk på å flytte Kystjegerkommandoen sørover

Men Stortingets utenriks- og forsvarskomité mener at Kystjegerkommandoen skal forbli i Harstad.
nyheter

I et tydelig signal til regjeringa har hele komiteen i en merknad sagt at KJK skal være i Harstad, sier medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp).

– Dette er en tydeliggjøring overfor forsvarsinteresser i sør, som arbeider for å få KJK til Bergen.