Fjelldal fikk samfunnshuset (og penger attåt)

Overdragelsen av Fjelldal samfunnshus til bygda, skapte mer debatt enn neste års budsjett i Tjeldsund.

samfunnshus: Tjeldsund kommune kvitter seg med Fjelldal samfunnshus, som skal drives videre av bygda. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Fjelldal samfunnshus var tema på årets siste kommunestyremøte i Tjeldsund. Formannskapet hadde gjort vedtak om at samfunnshuset skal overdras til bygda, og ikke lengre driftes av Tjeldsund kommune. Som medgift foreslo formannskapet at samfunnshuset får med seg 300.000 kroner til renovering.

– Det er bra at det overføres bygda, og at bygda har organisert seg, og er i ferd med å ordne et driftsstyre, sa Bjørn Hanssen (Ap).