Leder:

Ikke noe å vente på

Harstads politikere har vedtatt at elbilister også skal betale i bomringen. De har bare ikke bestemt seg for når det skal skje.

Det er ingen grunn til at Harstad skal sitte på gjerdet og se på at pengene «renner ut».

nyheter

Kommunestyrevedtaket fra februar i år slår vagt fast at innføring skal skje i forbindelse med behandlingen av merfinansieringen for Harstadpakken, men til grunn for dette skal det ligge en forutsetning om et positivt finansieringsvedtak i Stortinget. Det vil i beste fall bli behandlet i vårsesjonen, og mens vi venter, ser vi at Harstadpakken taper penger for hver dag som går.

I årets ti første måneder har Harstadpakken generert inntekter på vel 70 millioner kroner, hvilket betyr tre millioner kroner i minus sammenlignet med samme periode i fjor. Og én av flere årsaker, er at andelen elbilpasseringer har økt med nærmere 35 prosent i samme periode.


Flere passerer gjennom bomringen rundt Harstad, men inntektene går ned

15 millioner passeringer ble registrert gjennom bomringen i løpet av årets første ti måneder. Stadig flere av disse er elbiler som kjører gratis.

 

Selv om elbilene fremdeles utgjør en relativt liten andel på anslagsvis fire prosent, er tallet likevel så høyt at det har betydning for inntektsnivået. Men holder vi dette utenfor, kan vi likevel ikke se at det er vektige grunner for at elbilister skal slippe å være med på spleiselaget for bedre infrastruktur i Harstad. De bruker det samme veinettet, og elbilens slitasje på asfaltdekket er det samme som for en konvensjonell diesel- eller bensinbil – minst.

Det er rett og rimelig at det skal ligge fordeler i å kjøpe og bruke nullutslippsbiler, og denne gulroten har fra dag én vært hjertelig til stede i form av svært gunstige avgiftsordninger. Derfor er det heller ikke noe overgrep mot elbilisten at de fra og med så snart som mulig skal betale halv takst i Harstadpakken.


Flertall for å øke bomtaksten

Det skal være flertall blant politikerne for å øke bomtakstene med 50 prosent. Og da må også elbilene betale.

 

Ordfører Marianne Bremnes sier at «dersom økningen av elbilpasseringer fortsetter, må vi kanskje se på mulighetene for å innføre denne tidligere». Etter vår mening har vi allerede kommet dit at Harstads politikere må benytte seg av Stortingets vedtak som gir dem myndighet til å kreve inn opptil 50 prosent av laveste ordinære takst.

Oslo har allerede vedtatt at elbilister må betale fra mars neste år, og flere andre steder i landet diskuteres snarlig innføring av tilsvarende praksis. Da er det ingen grunn til at Harstad skal sitte på gjerdet og se på at pengene «renner ut».


Her har bilister lurt seg unna bompenger i tre år, nå er det stopp!

Sniking og unnaluring kommer ikke på tale. Harstadpakken tar grep for å stoppe de som bryter trafikkreglene i et forsøk på å slippe betaling for bompasseringer.