Stort behov for lærlinger

Behovet for fagfolk er stort, og tilveksten for liten. Dette bekymrer politikere, næringsliv og rektor Sylvi Berg ved Stangnes og Rå videregående skoler.

FAGDAG: Rektor Sylvi Berg hadde besøk av Halvor Spetalen fra OsloMet.  Foto: Svein Remme

nyheter

Derfor arrangerte sistnevnte en fagdag i Nordic Hall med dette som tema onsdag. Med seg hadde Berg professor og dosent fra OsloMet, Halvor Spetalen. Faglærere fra Stangnes og Rå, opplæringskontor og næringslivsrepresentanter var invitert.

Sentralt var relevant yrkesopplæring og hvordan skole og bedrift kan være likeverdige læringsarenaer.

– Troms fylke har en relativ lav andel ungdommer som er i yrkesfaglig utdanning. Dette er det sikker flere grunner til, sier Sylvi Berg. – Men mange er nok ikke klar over hvor mange yrkesmuligheter som finnes. Ordningen er også gunstig økonomisk idet man får ett års lønn i læretiden. I de to årene på skole får elevene gjennom faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) prøve seg i praksis i bedrift. Dermed er de godt forberedt på læretiden. Skolene har et godt og nært samarbeid med næringslivet, men vi ønsker gjerne samarbeid med enda flere, oppfordrer Sylvi Berg.