Sjelden gjest observert i Norge for første gang: – Det er spektakulært!

I Norden er det fram til 2016 kun registrert 33 funn av arten. Fuglen som har slått seg til ro på Sørsjeteen er det første eksemplaret som er sett i Norge.
nyheter

23. november var en historisk dag i norsk sammenheng. For de aller fleste gikk den upåaktet hen, men blant ornitologer, fugletittere og fugleentusiaster spredte nyheten seg raskt: En topphegre var for første gang observert i Norge, og det ved Sørsjeteen i Tromsø.

– Det er spektakulært og helt utrolig at den dukker opp i Tromsø. Topphegren hekker ved Middelhavet og østover, og om høsten trekker den sørover, til Afrika, for å overvintre. Fuglen har tydeligvis flydd i feil retning, sier Jan Höper, styremedlem i Norsk Ornitologisk Forenings lokallag i Tromsø.