Krever at marinefartøy må bruke AIS

Fiskebåt Nord mener at også marinefartøy må bruke AIS (Automatisk identifikasjonssystem), når de opererer i trafikkerte farvann, inntil årsaken til forliset med fregatten Helge Ingstad og andre uheldige hendelser er avdekket.

I løpet av helgen har Forsvaret tømt tre drivstofftanker fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Dermed er de snart halvveis i arbeidet med tømmingen.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

nyheter

Det skriver fiskebåt.no på sine hjemmesider.

Det er styret i Fiskebåt Nord som ber Forsvarsdepartementet til å ta aktive grep for å hindre at det skjer flere alvorlige hendelser.

Basert på siste tids alvorlige hendelser, en nestenulykke med marinefartøy med avslått AIS og lanterner samt kollisjonen mellom fregatten «Helge Ingstad» og oljetankeren «Sola TS», er Fiskebåt Nord videre av den mening at det må treffes strakstiltak. 

– Inntil årsaken til forliset med fregatten og andre uheldige hendelser med marinefartøy er avdekket, er Fiskebåt Nord av den mening at Forsvarsdepartementet bør midlertidig sette forskriften som gjør unntak fra skipssikkerhetsloven og dens forskrifter for marinefartøy ut av kraft, skriver fiskebåt.no 

Videre står det at forskriftsendringen bør i hvert fall ivareta at det blir påbudt også for marinefartøy å bruke korrekt lanterneføring og AIS når fartøy seiler leia. 

– Dette kravet bør gjelde inntil marinen eventuelt har iverksatt tilstrekkelige avbøtende tiltak som sørger for at sikkerhetsnivået for seilasen er like høyt som om fartøyet seilte med lanterner og AIS påslått.