Polarkonsult og Equinor har signert ny kontrakt:

Utvider samarbeidet

Harstadselskapet Polarkonsult har hatt kontrakt med Equinor siden 2005. Nå utvider man samarbeidet de neste åtte årene.

UTVIDER: Polarkonsult har i flere år arbeidet for Equinor på Norne-skipet. Nå har selskapene undertegnet en ny kontrakt for de neste åtte årene om ingeniørtjenester både på Norne og Johan Castberg, og kanskje også framtidige installasjoner.  

nyheter

Avtalen gjelder fra 1. januar 2019, og er en videreføring av en lignende avtale mellom partene om ingeniørtjenester på Norne-skipet, en avtale de har hatt siden 2005. Nå utvides avtalen til også å gjelde Johan Castberg og kanskje også framtidige installasjoner.

I Polarkonsult er man svært glad for å ha sikret seg kontrakten.