Polarkonsult og Equinor har signert ny kontrakt:

Utvider samarbeidet

Harstadselskapet Polarkonsult har hatt kontrakt med Equinor siden 2005. Nå utvider man samarbeidet de neste åtte årene.

UTVIDER: Polarkonsult har i flere år arbeidet for Equinor på Norne-skipet. Nå har selskapene undertegnet en ny kontrakt for de neste åtte årene om ingeniørtjenester både på Norne og Johan Castberg, og kanskje også framtidige installasjoner.   Foto: Knut Godø

nyheter

Avtalen gjelder fra 1. januar 2019, og er en videreføring av en lignende avtale mellom partene om ingeniørtjenester på Norne-skipet, en avtale de har hatt siden 2005. Nå utvides avtalen til også å gjelde Johan Castberg og kanskje også framtidige installasjoner.

I Polarkonsult er man svært glad for å ha sikret seg kontrakten.