Ungdommens stemme

Femten år gamle Ole Martin Melbøe Nygård ser for seg ei fremtid som klimaforsker. Men først skal han sørge for at Harstads unge har det bra.

KLIMAFORSKER – Det er lærerikt og interessant å engasjere seg i det som skjer i samfunnet. I fremtida vil jeg jobbe med biologi, kanskje forske på klimaproblemer, sier ungdomsrådslederen.  Foto: Tina Eilertsen

nyheter

Han er bare 15 år gammel, og har allerede vært leder i Harstad ungdomsråd i ett år. Han er valgt inn som medlem i Ungdommens fylkesråd i Troms, og varaordfører i barn og unges kommunestyre (BUK). Og han har rukket å tale til kommunestyret i Harstad flere ganger. Det handler for tiden mye om fritidsaktiviteter for ungdommene. Om ventelister og kostnader, spesielt rettet mot Kulturskolen. Ole Martin Melbøe Nygård taler de unges stemme.

Trivsel og mobbing

– Vi jobber for at alle skal ha råd og mulighet til å benytte seg av tilbudene. Ingenting er vedtatt i kommunestyret ennå, men vi ønsker et bredere og billigere tilbud for alle unge i kommunen. Dette er noe av det vi skal ta opp med kommunepolitikerne, forteller han, nylig ankommet Ungdommens hus etter et møte med Kulturskolen.