Krever at departementet tar ambulansebåtsaken

- Kynisk perspektiv der økonomisk innsparing går foran menneskeliv.

KYNISK: - Vedtaket i UNN-styret setter beredskapen for øyfolket tiår tilbake i tid. Vedtaket er, slik Harstad kommunestyre ser det, basert på et kynisk perspektiv der økonomisk innsparing går foran menneskeliv, skriver ordfører Marianne Bremnes i en uttalelse som skal behandles i kommunestyret 20. november. Foto: Frank R. Roksøy 

nyheter

Ordfører Marianne Bremnes legger frem følgende uttalelse til kommunestyret 20. november:

"Harstad kommunestyre krever at styret i Helse Nord og helse- og omsorgsdepartementet vurderer forsvarligheten i UNNs vedtak om fjerne ambulansebåten i Vågsfjordbassenget. Kommunestyret ber også Fylkesmannen, som tilsynsmyndighet, om å gå inn i saken.


- Et spørsmål om liv og død: Sandra tar ambulansesaken til Stortinget

- Mener statsråden det er riktig og legge ned ambulansebåten i Harstad?

 

For Harstad kommunestyre er det uforståelig at UNN-styret ikke tar seg bedre tid i denne saken. ROS-analyser mangler eller ufullstendige. Det fortsatt en del ubesvarte spørsmål knyttet til alternativet med beredskapsferge og sykebil.

Kommunestyret ser også med bekymring på, og aksepterer ikke at den akuttmedisinske beredskapen svekkes. Nedleggelse av ambulansebåten vil gjøre at UNN helseforetak vil være langt i fra å innfri Stortingets anbefalte responstider. Dette er en svekkelse av beredskapen, og Harstad kommunestyre forventer at Helse Nord sikrer at den akuttmedisinske beredskapen i kommunene er innenfor Stortingets anbefalte responstider.


– Hadde ikke kuttet ambulansebåt om det var uforsvarlig

Styreleder Ansgar Gabrielsen sier styret i UNN aldri ville ha lagt ned ambulansebåten Alden dersom dette hadde vært uforsvarlig.

 

Harstad kommunestyre vil påpeke at UNNs håndtering av akuttberedskapen generelt, og ambulansebåtsaken i Vågsfjordbassenget spesielt, skaper utrygghet og usikkerhet hos folk og i lokalsamfunn. Ved akutt sykdom, som blant annet hjerteinfarkt eller hjerneslag, teller minuttene. Det er åpenbart at den forlengede responstid sammen med den nye situasjonen for de deler av øyriket som ikke har bilforbindelse, vil sette beboernes liv og helse i fare.

Ved å møte akutt sykdom og skade tidligst mulig, oppnås tidlig diagnostikk, tidskritisk behandling og rask transport til riktig nivå i helsetjenesten. Dette vil være livreddende, begrense funksjonstap og sikre bedre helse hos befolkningen. Satsing på akuttkjeden vil derfor være god samfunnsøkonomi.


Hundrevis med fakler og bål mot UNN-tiltak:

Øyfolk ga helsemakta en på trynet

Søndag sto et samlet øyrike opp, tente bål og fakler, og talte fagfolkene i helsemakta midt i mot.

 

Harstad kommunestyre aksepterer ikke en utvikling der akuttberedskapen bygges ned, og ansvaret i realiteten overlates til lokale krefter som tilfeldigvis er tilgjengelig.

Ambulansetjenesten er faglig styrket de siste årene, som et resultat av nye kompetansekrav og forskrifter. At en styrket ambulansetjeneste i neste omgang sentraliseres, er ikke akseptabelt.

Harstad kommunestyre krever derfor at ambulansebåten, som er frontlinjen i akuttberedskapen i øyriket nord for Harstad, må opprettholdes. Helikopter er et supplement til ambulanseberedskap. Geografi og krevende værforhold gjør at helikopter ikke alltid kan brukes der pasienten er.

Harstad kommunestyre er også kritisk til at akuttberedskapen i øyriket skal ivaretas ved at fergen i fergesambandet over toppsundsambandet er i beredskap. Dette vil medføre at befolkningen og næringslivet er uten et forutsigbart transporttilbud, i og med at fergen når som helst kan bli tatt ut av tas ut av ordinær drift. Periodene ute av ordinær drift vil, på grunn av hviletidsbestemmelser, være lengre enn tiden som går med til å delta i akuttberedskapen.

Harstad kommunestyre er videre kritisk til at ambulansen som skal betjene øyriket ikke er bemannet. En ambulanse uten bemanning er i realiteten ingen ambulanse.

Dette vil gi en alt for lang responstid.


Berget av ambulansebåten da kniven gikk gjennom armen

Blodet sprutet ut av Terje Mickelborgs venstre arm. Heldigvis lå ambulansebåten et steinkast unna.

 

Vi registrerer også at UNN forsøker å skyve ansvar for helseberedskapen i samfunnet over på kommunene. Trygghet er viktig for at mennesker skal ha mulighet til å leve, også i distriktene. En god ambulansetjeneste er en svært viktig del av denne tryggheten.

Vedtaket i UNN-styret setter beredskapen for øyfolket tiår tilbake i tid. Vedtaket er, slik Harstad kommunestyre ser det, basert på et kynisk perspektiv der økonomisk innsparing går foran menneskeliv.