Bakgården blir eget selskap

Prosessen er godt i gang, og en innstilling til styret i profileringspoolen med forslag om organiseringsløsning, er rett rundt hjørnet.

ENDRINGER Bakgården flyttes ut av profileringspoolen og over i et nytt selskap.  Foto: Illustrasjon - Knut Godø

nyheter

Festivaleier Harstad Profileringspool satte tidligere denne måneden ned en arbeidsgruppe ledet av Frank Kulseng, for å utmeisle et forslag. Det nye selskapet skal sannsynligvis hete «Bakgården AS».

Enorm vekst

– En naturlig utvikling. Bakgården 2018 hadde en omsetning på nesten ni millioner kroner. Profileringspoolens totalbudsjett er cirka 14 millioner.