Vik skole er reddet

Politikerne i Kvæfjord har bestemt seg for å opprettholde Vik skole.

ORDSTYRER: Det var stor aktivitet på ordstyrerbenken både i møtet og i pausene.   Foto: Bengt Simonsen

nyheter

Også skolen på Flesnes skal opprettholdes.

Avgjørelsen ble fattet onsdag ettermiddag etter en lang debatt om skolestruktur i Kvæfjord kommune.