Skuffelse i Evenes over ny nabos krav om vertsansvar:

Ser på ny kulturskole

Evenes vil se på om den gamle skolen i Bogen kan brukes til ny kulturskole og fritidsklubb.

kulturskole: Ny kulturskole og fritidsklubb for Evenes, i gamle Bogen skole, skal vurderes. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Ap og Sp prøvde redde kulturskolesamarbeidet mellom ETS, men flertallet i Evenes kommunestyre vil vurdere flere alternativer. Dermed fikk rådmannen marsjordre om å vurdere flere løsninger enn bare et samarbeid med nye Tjeldsund, etter 2020.

Alle representantene så ut til å være enige om at måten Fellesnemda i nye Tjeldsund hadde opptrådt, ikke var bra. Fem dager etter at kommunestyret i Evenes i juni vedtok å opprettholde samarbeidet om ETS kulturskole med Evenes som vertskommune, gjorde Fellesnemda i nabokommunen et nytt vedtak som sier at Tjeldsund skal ha vertsansvaret.