Gjør næringen grønnere

I Harstad og Bergen utvikles det ny teknologi som skal gjøre oljeindustrien grønnere.

Harstad: Jon Even Lindgård sitter i Harstad og er med på å finne opp metoder som gjøre olje- og gassutvinningen mer miljøvennlig. Foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

Det sier sivilingeniør i geofysikk, John Even Lindgård, i Octio på oljemessa i Stavanger.

– Vi er med på det grønne skiftet. Vi har utviklet flere nyvinninger som allerede er i drift på oljefelt. Det gjør at disse feltene lager mindre karbonavtrykk. Våre løsninger kan bli viktig i framtidens energiutvinning, sier han,