Stresstester strømnettet i Nord-Norge

I 2014 og 2015 testet Statnett lastfrakobling i Lofoten, Vesterålen og Harstad-området. Nå utvider de testen til å dekke større deler av Nordland, Troms og Finnmark.

KRAFTSIKKERHET Legging av kraftkabler.  Foto: Illustrasjon - Vidar Bjørkli

nyheter

Kraftsystemet vil i fremtiden være både smartere og mer fleksibelt, hevder statsetaten i en pressemelding. Akkurat nå vurderes det hvordan elkjeler i Alta og Tromsø, sammen med industriforbruk i Mosjøen kan bidra til å sikre at alle har strøm når landsdelen trenger det mest. Målet er å hindre langvarige strømbrudd.

Testingen i nord er en del av forsknings- og utviklingsprogrammet Smarte Nett i Statnett, og styring av forbruk er en viktig del av dette programmet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med eSmart Systems AS, Ishavskraft og Statkraft. Statnett satser på forskning og utvikling på dette området, og har som systemansvarlig i kraftsystemet et særlig ansvar for å utvikle løsninger og markedsmodeller som sikrer fleksibilitet.


Etter skrinleggingen av fusjonen med Troms Kraft:

– Framtiden er usikker

I desember hevdet styret at Hålogaland kraft var for små for å stå alene. De ville fusjonere med Troms Kraft. I mai mente styret det motsatte.Lokale kraftselskap jobber for å bli med når Statnett bygger nye linjer:

Samler seg for kraft

Kraftleverandørene i regionen jobber sammen for å sikre at de får fremme regionens synspunkt, når Statnett skal søke om konsesjon for å fornye kraftlinjene.En drøy million i erstatning for reinbeitedistrikt

Skjønnssaken for fastsettelse av erstatning for reinbeitedistriktene på strekningen Ofoten–Balsfjord er gjennomført.