Slår sammen Heggen, Stagnes og Rå

Lokaliseringen bestemmes senere i år.
nyheter

Flertallet i Troms fylkesting vedtok onsdag følgende:

  1. Heggen og Stangnes videregående skoler slås sammen til én skole og samlokaliseres i nytt bygg på en bynær tomt i Harstad. Skolestedene Heggen og Stangnes skal bestå som egne enheter frem til fysisk samlokalisering i nybygg skjer.
  2. Rå videregående skole og Stangnes videregående skole samorganiseres fra 1.8.2018, og Rå består følgelig som skolested tilhørende den nye skolen i Harstad når den står ferdig.
  3. Konseptvalget setter hovedrammen for oppstart av finansieringssak for ny videregående skole i Harstad der også leie av skolebygg skal vurderes, og for renovering/nybygg på skolested Rå.

De seks representantene fra Rødt, SV og MDG ønsket å sende hele saken tilbake til fylkesrådet og be de komme tilbake med en ny sak med ei grundigere utredning av praktiske og pedagogiske konsekvenser av sammenslåing av de videregående skolene i Sør-Troms. Med kun seks stemmer falt dette forslaget.