DEBATTINNLEGG:

Børs eller barnehage

Barnehager skal ikke være sparegriser, men skal være en god pedagogisk virksomhet som gir barna den beste starten de kan få.

INNTJENING Det er viktigere at barnehagene er gode arbeidsplasser og utmerkede tilbud for ungene, enn om eiere skal tjene penger, skriver innsender av leserinnlegget.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Det er for tiden mye fokus på barnehage og kvaliteten på tilbudet som de yngste (og viktigste) borgerne våre får. De som følger med har nok fått med seg både foreldreopprøret og barnehageopprøret: Foreldre og fagfolk sier ifra om store utfordringer i barnehagesektoren med lav bemanning og lav andel av kvalifisert personell.

Det er nå flertall på Stortinget for innføring av ny bemanningsnorm i barnehagene. Det innebærer at det stilles krav om en voksen per tre barn i alderen opp til 3 år, og en voksen per seks barn i alderen tre til fem. En norm som er etterlengtet, men på langt nær god nok.

Gjennomgang

29. mai sendte kunnskapsdepartement ut en pressemelding, hvor kunnskapsminister Sanner varslet en gjennomgang av regelverket for finansiering av private barnehager. Bakgrunnen for dette er en rapport regjeringen har bestilt, som viser at avkastningen på barnehagedrift er tre ganger større enn avkastningen på Oslo Børs.

Utdanningsforbundet har lenge jobbet for en lovendring som skal sikre at penger fra det offentlige skal gå til barna og de ansatte. En skjerpet pedagognorm innføres fra 1. august. Her får vi minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Pedagognormen og innføring av bemanningsnorm vil presse fram noen endringer i de barnehagene som har lav bemanning for å få god fortjeneste. Det er imidlertid veldig store forskjeller fra kommune til kommune på hvor mye de bruker på barnehage. Dette fører til forskjeller på tilbudet barna får.

Regulering er nødvendig

Det er bra at Kunnskapsdepartementet ønsker å gjøre noe med regelverket rundt finansiering av private barnehager. Når det er sagt så må tilskuddene reguleres på nasjonalt nivå, slik at man sikrer et likeverdig tilbud til alle barn. Satsene må dekke de faktiske utgiftene barnehagen har, med mulighet for å sette av midler til renovering av barnehagen, ikke kjøp av hytter.

Samme rettigheter

Kunnskapsministeren sier i pressemeldingen at så lenge private barnehager har de samme kravene til kvalitet og bemanning som de offentlige, er det legitimt å tjene penger på å lage gode barnehager. Det er vel og bra at kvalitetskravene er de samme, men det må også stilles krav til at de ansatte skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige barnehager.

Det er bra med mangfold i sektoren, men barna må få den samme gode kvaliteten på tilbudet, uavhengig av om de er i en kommunal, kommersiell eller ideell barnehage. Det samme gjelder de ansatte.

Instrumenter

Barnehager skal ikke være sparegriser, det skal være en god pedagogisk virksomhet som gir barna den beste starten de kan få. Det krever god bemanning i hele barnehagens åpningstid, en høy andel lærere og gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er etter vår mening ikke legitimt å tjene penger på barnehagedrift. Pengene må brukes til det beste for barna, ikke for eierne.


Barnehagerapport: Eiere kan ha brukt offentlig støtte til feriehus og gigantlønninger

Noen private barnehageeiere kan ha misbrukt offentlige tilskudd til feriehus for ansatte og skyhøye lønninger, ifølge en ny rapport om private barnehager.– En enda bedre barnehagehverdag

Tidlig innsats starter i barnehagen. Skjerpet pedagognorm, bemanningsnorm, stedlig leder, tilsynsansvar og ny rammeplan er blant tingene som skal sikre en enda bedre hverdag for barna i barnehagen.Barneministeren bekymret for lave fødselstall

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) er bekymret for lave norske fødselstall og ønsker å gjøre det lettere for folk å få barn i 20-årene.