Anbefaler utbygging av Johan Castberg-feltet

Energi- og miljøkomiteen har med et stort flertall anbefalt Stortinget å gå inn for en utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

INNSTILLING - Gi startskudd for Johan Castberg!   Foto: Illustrasjon - Grafisk, Geologi & Print

nyheter

Komiteen hadde møte torsdag ettermiddag. Innstillingen de leverer Stortinget ligger nå ute på regjeringens hjemmesider. Den er historisk. De anbefaler i realiteten en gigantisk industriutbygging i Nord-Norge.

Johan Castberg-feltet ligger nordvest i Barentshavet midt mellom fastlandet og Bjørnøya, utenfor kysten av Hammerfest. Det første funnet ble gjort i april 2011, 1250 meter under havbunnen og på cirka 360 meters vanndyp. Feltet består av flere funn som strekker cirka over totalt 7 km og inneholder mellom 450–650 millioner fat olje. Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i over 30 år.

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til eksisterende og fremtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet.

– Nord-Norge og Finnmark vil i mange år stå i sentrum for et av Europas største og viktigste industriutbygginger med betydelige ringvirkninger og flere hundre nye arbeidsplasser i hele landsdelen.

– Dette har vært en lang reise hvor mange har stått på dag og natt for å sikre mest mulig ringvirkninger til Nord-Norge. Vi er utrolig stolte i dag på vegne av hele landsdelen, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic i en pressemelding.

– Industrien og våre medlemmer skal levere, Gjennom aktivitet ute i havet skapes mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser hvert eneste år fram til 2050. Vi i Petro Arctic jubler og gratulerer Equinor, ENI og Petoro med godt arbeid og ett lønnsomt prosjekt i Barentshavet, sier to optimistiske representanter for Petro Arctic, Kjell Giæver og Nina Kivijervi i meldingen.

Veidnes og Honningsvåg – Barentshavets hovedsenter for oljeomlastning energi- og miljøkomiteen ber i sin innstilling til Stortinget regjeringen om å sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

Videre ber komiteen regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med tanke på utredningene Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI) gjør om en nedskalert terminalløsning og en skiptil-skip løsning på Veidnes i Finnmark. Dette innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.

Ifølge Petro Arctic ligger alt nå til rette for oljeomlastning på Veidnes, og en mulig terminal ved nye utbygginger i Barentshavet.

– Det blir veldig spennende å følge med på hvordan løsninger BSOI vil presentere, sier en fornøyd prosjektdirektør, Nina Kivijervi Jonassen.


Arbeiderpartiet krever lokale ringvirkninger

Vi er bekymret over at Equinor ikke tar ansvaret for lokale arbeidsplasser på alvor.