Fylkesrådet: - Ny skole i Harstad og fornying av Rå

Etter høringsrunden innstiller fylkesrådet i Troms på ny skole i Harstad, samtidig som skolested Rå skal fornyes.

PUSSES OPP? Rå videregående skole. 

nyheter

– Beregningene viser at nybygg begge steder er rimeligere, men fremfor alt mer fremtidsrettet enn renovering av dagens bygninger, både økonomisk og pedagogisk, skriver fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) i en pressemelding.

– Det har vært en grei høringsrunde. Innspillene spriker, og er ikke enstemmige. Fylkesrådet kommenterer innspillene i saksfremlegget til fylkestinget. Med alt vi har foran oss av utfordringer på skolesektoren, mener vi det er viktig at vi nå styrker Rås posisjon i skoleregionen samtidig som vi sørger for en splitter ny, bynær skole i Harstad, noe som også kan inkludere tomtene til dagens skoler i byen, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) i pressemeldinga.

Etter et eventuelt positivt vedtak i juni, går saka straks til finansieringsutredning hos fylkesråd for plan og økonomi.

Innstillingen fra fylkesrådet til fylkestinget i juni er slik:

1. Heggen og Stangnes videregående skoler slås sammen til én skole og samlokaliseres i nytt bygg på en bynær tomt i Harstad. Skolestedene Heggen og Stangnes skal bestå som egne enheter frem til fysisk samlokalisering i nybygg skjer.

2. Rå videregående skole og Stangnes videregående skole samorganiseres fra 1.8.2018, og Rå består følgelig som skolested tilhørende den nye skolen i Harstad når den står ferdig.

3. Konseptvalget setter hovedrammen for oppstart av finansieringssak for ny videregående skole i Harstad der også leie av skolebygg skal vurderes, og for renovering/nybygg på skolested Rå.