Se de historiske bildene:

17. mai opp gjennom årene

Nasjonaldagen er en dag for glede, is, pølser og sukkerspinn, men også for alvorspreget ettertenksomhet, ja endog litt strid.
nyheter

Her presenterer vi en liten kavalkade, med tekster og bilder fra tider vi kanskje har glemt, men som kan vekke minner om «mødre som har grett» «Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir».

Vi tar med noe fra en ikke så fjern fortid og, som også har to i seg til å vekke minner.

Avisa mobiliserte i 1892

I Tromsø Amtstidende for 12. mai sto flere annonser fra lag og foreninger som oppfordret medlemmer og sympatisører om å stille i tog 17. mai. VI har valgt å ta med den fra Harstad Turnforening, som oppfordrer medlemmene om å stille i sine turndrakter utenfor kommunelokalet kl. 1000 for å gå i 17. maitog. Skytterlaget ba sine medlemmer om det samme, men uten å be dem om å ta med sine våpen. «Børnene» måtte selvsagt også møte fram. De skulle stille opp «ved Folkeskolen for at deltage i Processionen». Det litt kuriøse dette året var at man var litt sein med å sette sammen komiteen: «enhver anmodes at afgive Møde i Komunelokalet den 13. Mai Kl. 7 eftm. for at vælge en Fæstkomite».

Dagens foreløpige program lød på at det ville bli «Salut Fra Harstadsjøen kl. 6 Mg. Procession kl. 11 Form., Festtale i anledning Dagen ved Komunelokalet, Salut efter Festtalen, Kapklatring med Premievinding Kl. 5 Eftm., Sækkeløp m Do Kl. 6 Eftm. Folkebal fra Kl. 8 Aften».


 

1895

Annonsen for årets nasjonaldagsfeiring sto i avisa for 11. mai. Den inneholdt både program og togoppstilling med de «korporationer» som til da hadde meldt seg; Skytterlaget, Venstreforeningen, Totalavholdsforeningen, Arbeiderforeningen og Ungdomslaget. Toget skulle starte kl. 1600. Slik ville man få folk til å delta:

«Kvinder og Mænd med Forståelse af og Hjertelag for Dagens store Betydning for Norge og det norske Folk som er Efterfølgerne overleveret Samdrægtighedens Pant, bør alle møde op».

1898

Program og «Processionens» sammensetning ble kunngjort i Tromsø Amtstidende 12. mai. Her legger vi merke til at begge politiske organisasjoner på strandstedet var representert; Venstreforeningen som 14. april kunngjorde at de gikk i fellestog med Ungdomslaget Fram, gikk som nr. 5 fulgt av Den moderat-konservative forening. Naturlig nok hadde begge totalavholdsorganisasjonene meldt sin tilstedeværelse, i likhet med skytterlaget, Harstad skiklub, «Musiken» og skolebarna.

1904/1905

Harstad Arbeidersamfund arrangerte medlemsfest i 1904, og i 1905 annonserte Harstad Øl og Vin-samlag at de ville holde stengt 17. mai!

1911

17. mai-komiteen var utpekt av formannskapet og besto foruten formannen, musikkfurer Alfred Evensen av kaptein Wehn, dr. Espeland, sersjant Skaanes, Lærer Bertelsen, baker Mjelva og fotograf Holm. Det utviklet seg til å bli full strid mellom 17. mai-komiteens formann og Arbeidersamfundets formann. furer Alfred Evensen, som allerede den gang markerte seg som en viljesterk og tøff debattant. Arbeidersamfundet ville ikke leie ut lokalet til «spott-pris», og Evensen ville ikke betale et «uforskammet forlangende». Det ledet til at årets folkefest ble delt på to lokaler; der Harstad Arbeidersamfund annonserte med Stor Folkefest 17de Mai kl. ½ 8 med God Musik! og Restaurang, mens 17. mai-komiteen hevdet å ha Den største Folkefesten i Underofficersskolens Gymnastiklokale 17de Mai kl 8 med Tale, Præmieutdeling og Ball til musikk av 6. Brigades musikkorps. Kapproerne betalte henholdsvis kr. 1,50 og Kr. 1,00 i startkontingent for herre- og damebåter , og dagen gikk fint. Avisa meldte om rolig feiring med god tale av major Kvam.

1928

Fotografen må enten stå oppe på et høyt tak, eller strekker seg ut fra et loftsvindu. Hen lar oss i alle fall se ned på folkehavet i Strandgata. Vi ser Grand Hotell med adresse Strandgata 9, som ble etablert av Andreas Leonhard Larsen i 1896 på venstre side, like før gata svinger til høyre oppover.

1939

17. mai-komiteens formann, Arne Solberg skrev manende brev til byens musikk- og foreningsliv generelt: «Feiringen av vår grunnlovsdag 17. mai 1939. – Deltakelse i folketoget. De storpolitiske begivenheter ute i verden i dag er egnet til å vekke noen hver av oss til ettertanke. Vi ser, at nasjonene – store som små – av frykt for overgrep og voldsherredømme, setter alt inn på å hevde og bevare sin nasjonale selvstendighet. Dessuten ser vi, at den felles fare – over alt skaper samhold, samfølelse og begeistring for frihetens idealer. Det skjer ting som tyder på, at også vårt folk innser nødvendigheten av å stå samlet til vern om den frihet og folkelykke, som vi trygt tør si vi eier i dag. Alle må delta. Vi har ikke råd til å stå splittet! »

1950-1954

Folketoget 1950: Fotograf Johan Kristiansen står omtrent i branntomta etter Grand Hotell. Vi ser baktroppen av Harstad Ungdomskorps som stilte i det de hadde, i mangel av uniformer. Sykesøstrene – der noen var utdannet av Røde Kors og andre av Norske Kvinners Sanitetsforening (vi ser det helt tydelig i form av litt forskjell på hodeplaggene). Bak de staselige damene kommer to flotte faner, den ene, til venstre var Harstad Avholdslag sin.

Folketoget 1954: Fotograf Johan Kristiansen står et stykke opp i Strandgata. Det er Seljestad skoles musikkorps som var ute i sitt aller første utendørsoppdrag.

Med flagg: Tor Wang, Tamburmajor: Tore Olsen.

Første rekke fra venstre: Jan Jakobsen (trekkbasun), Alf Borkenhagen (klarinett), Sverre Kildal (klarinett), Ukjent.

Andre rekke: Ukjent, Arne Godtlibsen (kornett), Svein Are Gamnes (trompet), Arne Bjørn Aas Hansen (ess-kornett).

Tredje rekke: Rolf Børre Nilsen (horn), Tor Eidissen (horn), Jan Arne Torbergsen (horn), Ukjent (tuba).

Fjerde rekke: Knut Robertsen (horn), Ove Julbø (horn), ukjent, Magne Roald Bergland (baritonhorn).

Femte rekke: Jarle Nilsen (bekken), Arne Olsen (stortromme), Ukjent

Bakerst: Steinar Brodtkorb (skarptromme), Are Lind (skarptromme) og Rolf Kristensen.

2008

Russestøtta på Trondenes. Lokal krigshistoriker Harald Isachsen. Æresvakter Osvald Ludvigsen og Bjarne G. Helme. (Foto: Gunnar E. Kristiansen)

2015

Oberstløytnant Bjørn Tore Woll hyller elever og befalingsmenn fra 6.divisjons befalsskole som falt for Norge under andre verdenskrig. Foto: Gunnar Reppen.

Forsvarets distriktsmusikkorps stiller alltid opp for sine offiserskolleger ved «Gymnastikken» på 17. mai. Foto: Gunnar E. Kristiansen.

2018

En ny (liten strid) opptrer, skapt av at Marte Valle skal holde årets tale. Hun irriterer enkelte ultra-folk til høyre i politikken med sin snakk om solidaritet.

Takk til Steinar Kristiansen som ga oss navna på de fleste musikantene i Seljestad-korpset.