SFO-skryt til Harstad

Leder av det nasjonale nettverket i Norge, Terje Wiik, hadde mange lovord å si om SFO-ene i regionen.

SKRYT TIL SFO: Terje Wiik her flankert av Lena Mangel i Medkila SFO og Merethe Johansen fra Kanebogen SFO. 

nyheter

Han besøkte SFO på Kanebogen skole i forkant av temasamling for et hundre tall SFO-medarbeidere.

– Dere har all grunn til å være stolte av tilbudet SFO gir, sa han blant annet til de frammøtte. Tittelen på temaet denne kvelden hadde som overskrift «Barn som tester grenser.»

Personalet i alle SFO-ene i Harstad, samt deltakere fra blant annet Kvæfjord, Salangen og Dyrøy, hadde nylig gleden av å få besøk av Terje Wiik, leder av det nasjonale nettverket for SFO. Han er en av de med tyngst kompetanse innenfor SFO, har lang fartstid som barneveileder og han er en glimrende inspirator og kursholder med spisskompetanse i forhold til det personalet som kommer tett på ungene i SFO. Nettverket for SFO er på turne, og har satt seg fore å besøke alle fylker og mange baser i løpet av en toårsperiode. Heldigvis ble Harstad en av de utvalgte stedene, og det visste SFO-ene her i området å benytte seg av.

Det utmerkede vertskapet for kurset var SFO ved Kanebogen skole, og det var en lydhør forsamling på rundt 100 som fikk innblikk i Terje sine erfaringer fra dette med å håndtere barn som tester grenser, gode aktiviteter i SFO og eksempler på opplevelser fra SFO-baser over hele landet som har lyktes i noe. Terje hadde på forhånd vært innom svømmehallen og hilst på de SFO-erne som hadde bassengaktiviteter denne dagen, og han hadde vært innom Kanebogen SFO i åpningstida. Også her i Harstad fant han gode aktiviteter som han lot seg imponere av. Tida gikk fort, og det ryktes at alle dro hjem med nye, nyttige verktøy i bagasjen. Det å legge til rette for at SFO kan være en god vennskapsarena, og det å jakte på og fremheve de gode øyeblikkene er viktige elementer i SFO-arbeidet. Enkle grep kan ofte være det som skal til for at hverdagen skal bli en SFO-fest. Dette hadde Terje utallige eksemplet på, krydret med den fantastisk flotte SFO-versjonen av «We are the world»: en musikkvideo i særklasse!

Morgenen etter kurset hadde Terje Wiik frokostseminar der SFO-ledere og andre skoleledere var invitert. Wiik er med i et nasjonalt evalueringsutvalg som skal komme med forslag til innhold i det som skal munne ut i ei ny stortingsmelding om SFO i 2019. Han samler derfor innspill fra hele landet for å kunne ha best mulig belegg for dette arbeidet. En god dialog i ei aktiv og samstemt forsamling i Harstad ga også gode innspill til det som senere skal bli et mer formalisert grunnlag for SFO-tilbudet nasjonalt.

Terje Wiik er en profesjonell lysglimt-jeger, en mester i å se positivitet blant barn og voksne og i å lokalisere godt SFO-arbeid. Han gløder for at vi alle skal ha kompetanse til å bli den beste utgaven av oss selv, og denne uka kom man et godt stykke på vei!