Biskop Øygard velsigner bru

VISITAS: Biskop Olav Øygard er denne uke på bispevias i menighetene Harstad og Kanebogen i Trondenes prosti. Her fra Harstad kirke tirsdag kveld. Neste fredag skal biskopen til Øst-Finnmark for å velsigne en ny vei og bru mellom Norge og Russland.   Foto: Tore Skadal

VELSIGNES: Den norske delen av åpningsmarkeringen vil foregå her på Bøkfjordbrua.  

nyheter

Denne uke er biskop Olav Øygard på plass i Harstad.

Torsdag kveld var han med på innvielsen av det nye orgelet i Kanebogen kirke. Søndag er det bispevisitas i samme kirke og menighet.

Deretter tar han farvel med det sørligste prostiet i Nord-Hålogaland bispedømme. Før han setter kursen rundt 100 mil mot sine østlige prostier i bispedømmet.

Da skal ministre fra Norge og Russland skal åpne nye E105 og biskoper fra begge landene skal velsigne veien og Bøkfjordbrua. I tillegg blir det urfremførelse av ny korpsmusikk og stor deltakelse fra skolene i Sør-Varanger, melder Statens vegvesen på sine nettsider denne uke.

Åpningsmarkeringen skjer fredag 29. september, og den norske delen av feiringen foregår på Bøkfjordbrua ved 10.30-tiden. Her skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans russiske kollega, transportminister Maksim Sokolov stå for den høytidelige åpningen. Men det blir ingen tradisjonell snorklipping – i stedet skal to snorer knyttes sammen for å markere tilknytningen mellom Norge og Russland.

– Jeg er veldig glad for at både den norske og russiske samferdselsministeren prioriterer å komme til Kirkenes og til åpningsmarkeringen. Dette betyr at de betrakter Nordområdene og samarbeidet mellom våre to land som viktig, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

I forbindelse med åpningen blir det også en velsignelseshandling for veien og de vegfarende, i regi av biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland og metropolitt Simon, som er biskop i den russisk-ortodokse kirken i Murmansk.

Biskop Olav Øygard setter pris på invitasjonen til å delta med velsignelse i forbindelse med veiåpningen.

– I Finnmark og spesielt i samiske miljøer er det ikke uvanlig å velsigne nye boliger, og Den norske kirke har nettopp vedtatt et eget ritual for dette. Men så langt jeg kjenner til har det aldri vært gjort noe tilsvarende i forbindelse med en veiåpning, sier Øygard, i en sak som er publisert på hjemmesidene til Statens vegvesen.