Golftalentet som valgte å bli bonde

Paul Lund kunne hatt en lysende golfkarriere foran seg. Han valgte i stedet å satse som bonde.

Satser friskt: Paul Lund overtok farsgården på Unlandet i Harstad i svært ung alder. Og han satser friskt. 

nyheter

Dette intervjuet er en transkribert versjon av et tv-intervju som kan sees på ht.no


Paul, da står vi i en fjøs her på Unlandet. Men det er jo tomt for dyr. Er du i ferd med å avvikle?