IBESTAD KOMMUNESTYRE:

– Jeg er ikke mot vannskuter

Ordfører Dag Sigurd Brustind understreker at han ikke er motstander av vannskuter, slik det kunne oppfattes av medieoppslag.

VANNSKUTER: Ibestadordfører og regionleder Dag Sigurd Brustind (H), vil ha et felles regelverk for vannskuter i Sør-Troms. Illustrasjonsfoto 

nyheter

Presiseringen kom da Brustind orienterte om konsekvensene av det nasjonale frisleppet av vannskuter fra første juni i år. Brustind mener vannskuter er et leketøy, som må brukes med varsomhet. Ikke minst i forhold til fuglelivet.

Ifølge regelverket er en vannskuter sidestilt med en båt. Det betyr at man kan bruke denne over alt der det er innsjøer og vassdrag.