Mange gressbranner den siste tiden:

Fraråder all bruk av åpen ild i naturen

Etter en lang periode med lite nedbør er det svært tørt i skog og mark.

TØRT Brannvesenet anbefaler at du venter med å lage bål før det har regnet skikkelig. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Ronald Johansen

nyheter

- Det skal svært lite til for at vegetasjonen antenner. Dette varslet gjelder alle områder i kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad. Bare i 1.mai-helga var det 24 gress og lyngbranner i Salten 110-sentral sitt område, forteller brannsjef Ove M. Frantzen.

Også meteorologene har sendt ut OBS-varsel der de ber folk være klar over stor gress- og lyngbrannfare.

Før det er kommet betydelige nedbørsmengder er det grunn til å minne om det generelle forbudet om å gjøre opp ild i eller i nærhet av skogmark eller annen utmark, skriver Frantzen i en pressemelding.

- Husk at fjæra som oftest også ligger i nærheten av områder med brannfare.

Det kan gjøres opp ild der det åpenbart ikke kan føre til brann. (Med "åpenbart ikke medføre brann" menes f.eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid) Uansett er det den som gjør opp ild som har det hele ansvaret for at det skjer i trygge former.

Å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander må forstås vidt. Dette omfatter for eksempel også bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger etc. som kan medføre fare for brann.


 

Senest søndag var det en lyngbrann på Gapøy i Kvæfjord. Der ble et område på 5-10 mål svidd av.


Lyngbrannen på Gapøy i Kvæfjord:

- Vanskelig terreng for mannskapet å jobbe i