Skrevet av: Simon Kaarbø.

Eyvind Grønlie født 20.04.1940 døde 05.11.2023 i Tromsø. Eyvind ble født i Harstad og vokste opp i Storgata 16. Foreldre var Erling og Margit Grønlie.

Hans far, Erling, var instruktør for konkurranseturn gutter, og Eyvind var aktiv i turnmiljøet i Harstad.

Mest kjent var han som keeper for HIL i mange år, også som keeper for det nordnorske landslaget i fotball. Etter sin tid i HIL var han førstekeeper for Grand Bodø noen år, og han hadde også en periode som keeper i Mo Idrettslag.

Eyvind var også aktiv i oppdrett og trening av lavinehunder i en tiårsperiode. Han var også instruktør i dette.

Eyvind tok examen artium i Harstad, videre befalsskolen for infanteriet i Harstad, og tjenestegjorde som offiser på Åsegarden leir i noen år.

Eyvind ble gift med vår Steiro og fikk sønnen Rune.

Videre reiste Eyvind til Trondheim og utdannet seg til VVS-ingeniør. Han var noen år selvstendig næringsdrivende i bransjen, før han ble ansatt i et VVS-firma i Tromsø, der han bosatte seg og ble boende livet ut.

Jeg lyser fred over Eyvinds minne.