Mild i form. Sterk i sak. Det var sånn mange av oss lærte Vidkunn å kjenne. De gangene han tok kontakt med Harstad Tidende og påpekte feil eller «usemje», som han selv nok ville ha skrevet, var det med saklighet respekt og konduite. Aldri lot han seg friste til å bruke store bokstaver og utropstegn. Det var ikke hans stil. Likevel var det aldri tvil om hva han mente, og når Vidkunn Eidnes tok telefon, penn eller tastaturet fatt; ja, da var det all grunn til å lytte.

Jeg hadde gleden av å møte Vidkunn ved flere anledninger, og det er med takknemlighet jeg husker samtalene vi hadde. I all vesentlighet dreide det seg om harstadhistorien, og det var for eksempel under et intervju på Trondenes at idéen til HTs dokumentar om Russefangeleiren ble født. Vidkunn Eidnes var tidsvitne til krigens grusomheter, og i vår research var han til god, ja, jeg tør si uvurderlig, hjelp. Uselvisk og engasjert som han var, bød han alltid på seg selv for at harstadhistorien skulle bli enda rikere. For det er alle harstadværinger Vidkunn en stor takk skyldig, og det var vel fortjent at han i 2014 ble tildelt Harstad bys fortjenstmedalje.

«Han har vært sentral i å forme byens identitet, harstadværingers identitet.» Med disse ordene festet ordfører Kari-Anne Opsal Kongens fortjenstmedalje på jakkeslaget til Vidkunn under en tilstelning på Trondenes Historiske Senter i august 2022. Når det skulle gå så lang tid før han fikk denne høythengende utmerkelsen, så henger det unektelig sammen med den han var. Mild i form er nevnt, og han var heller aldri den som fremhevet seg selv, eller gjorde noe stort nummer av det han gjorde. Mer eller mindre i det skjulte for folk flest, har han blant annet vært drivkraften i den lokalhistoriske skatten «Håløygminne», og siden 80-tallet har han spilt en avgjørende rolle i arbeidet med å løfte frem viktig lokalhistorie på Trondenes. For ikke å snakke om hans utrettelige innsats for Trondenes distriktsmuseum og Sør-Troms museum. Den kan måles verken i penger eller timer.

Men også innen idretten har Vidkunn Eidnes vist vei. Bokstavelig talt. De kan neppe telles, de mange barn og unge som har fått sitt første møte med kart og kompass gjennom ildsjelen Vidkunn. For denne innsatsen i over 50 år ble han i 2011 tildelt Troms Idresstkrets` ildsjelpris.

Vidkunn Eidnes sin 91-årige historie er også historien om folkehøgskolelæreren, inspektøren, rektoren, idrettsmannen, lokalhistorikeren og målmannen. Men mest av alt er det beretningen om en kulturbærer og samfunnsbygger som har satt varige avtrykk etter seg i harstadsamfunnet.

Vi lyser fred over Vidkunns gode minne.