Dose 3 dit den trengs

Snart er ni av ti nordmenn over 18 år fullvaksinerte, og hvilke grupper bør få tilbud om en tredje dose?

Per i dag er utvilsomt fattige land den «gruppen» det haster mest med å få vaksinert.

leder

I tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) står personer med nedsatt immunforsvar på helsemyndighetenes liste allerede. Neste spørsmål gjelder en såkalt boosterdose til alle under 65 år, for å forsterke virkningen av den vaksinen de alt har fått? La heller vaksinen i denne omgang gå til fattige land, lyder rådet fra Norad. Og i et brev til regjeringen nylig gis det en solid argumentasjon. Det handler om rike lands ansvar, om et virus som ikke kjenner landegrenser og om reisevirksomhet i globaliseringens tidsalder.

Norge har kunnet gjenåpne samfunnet etter pandemien – fordi nær 70 prosent av befolkningen totalt har fått begge vaksinedoser. For det afrikanske kontinentet samlet sett er andelen 4,5 prosent. Som Norad-direktør Bård Vegar Solhjell påpeker, er dermed både helsearbeidere, eldre eller andre sårbare grupper fortsatt uvaksinerte i mange fattige land. Situasjonen minner om den vi selv bekymret oss for, for bare trekvart år siden, bemerker Solhjell i VG onsdag, der han presiserer at rådet om å droppe dose tre gjelder fasen vi er i nå. Bildet kan endre seg.

Norge er blant de land som relativt sett har bidratt mest til det internasjonale vaksinesamarbeidet. Vi har også gått inn i lederskapet, med sikte på styrket innsats og effektiv håndtering av covid-19-situasjonen. Pandemien utgjør også noe av bakgrunnen for det rekordhøye forslaget til bistandsbudsjett neste år. Dette er fornuftige satsinger. For helsekriser medfører raskt økonomiske kriser som forsterker fattigdomskriser i lavinntektsland. En rimelig fordeling av det knapphetsgodet som vaksiner fortsatt er, må inngå i vurderingen.

Tilløpet til en «Norge først»-strid på vårparten i år bør definitiv ikke gjentas nå. Vel har vi fortsatt begrenset erfaring med vaksineeffekten, om noen tid blir det kanskje nødvendig med en tredje dose for alle. Men per i dag er utvilsomt fattige land den «gruppen» det haster mest med å få vaksinert. Også fordi en uvaksinert befolkning øker risikoen for nye virusmutanter som truer omverdenen. Pandemier er et kroneksempel på sammenhengen mellom solidaritet og egeninteresse.