Leder:

Unødvendig kamp om vaksiner

Både kommuneleger, ordførere og lokalpolitikere i vår region har svært liten sans for regjeringens plan om skjevfordeling av koronavaksiner. Reaksjonene kommer fra stort sett hele landet, og oppfatningen er at regjeringen med dette starter en helt unødvendig kamp om vaksiner som setter by og land og regioner opp mot hverandre.

Å bli fratatt vaksiner er en elendig betaling for lojaliteten.

leder

Selv statsminister Erna Solberg synes selv å være i tvil om hvor smart det er å sette i gang en omfattende omfordeling av vaksiner. «Vi visste det ville bli mye styr», sa Solberg i Politisk kvarter i NRK P2 forrige fredag.

Og mye styr blir det: Reaksjonene er sterke, ikke minst fordi skjevfordelingen kan bety at friske 18-åringer i Asker får vaksine før sommeren, og dermed mulighet for å dra til Syden, mens eldre i distriktene må vente på siste stikk.

Regjeringen vil skjevfordele vaksiner etter FHIs anbefaling, ifølge helseminister Bent Høie blant annet fordi et flertall av kommunene har svart at de vil ha mulighet til å vaksinere ekstra i sommerferien. De som får ekstra vaksiner er 24 hardt rammede kommuner på det sentrale Østlandet – som får 60 prosent flere vaksiner fra midten av juni og utover. Dette betyr at flere kommuner må gi fra seg vaksinedoser til kommuner som har hatt vedvarende høyt smittetrykk.

Regjeringen har flere ganger de siste månedene fått faglige anbefalinger om en omfordeling av vaksiner. At dette kommer nå, fremstår som både for sent og helt unødvendig. Smittetrykket går ned de fleste steder, inkludert Oslo – som nå planlegger for en større åpning av samfunnet. Samtidig er byer som fratas vaksinedoser rammet av krevende enkeltutbrudd, eksempelvis Narvik.

Skjevfordelingen setter ikke bare byer og regioner opp mot hverandre. Den blir enda mer krevende av at det skal knyttes stadig flere «goder» opp mot det å bli vaksinert. Et koronapass vil gi fullvaksinerte helt andre friheter enn de som ennå ikke er vaksinert. Det gjør det enda verre å få forståelse for en skjevfordeling mellom kommunene.

Kommunene i Distrikts-Norge har vært svært lojale mot regjeringens koronatiltak. Ikke minst i vår region. Å bli fratatt vaksiner er en elendig betaling for lojaliteten.