Leder;

Foreldrene må lytte til politiets advarsel

Nasjonaldagen er tilbakelagt, og rapportene fra landets politidistrikter har noen urovekkende innslag.

Foreldre bør lytte til politiets gode råd om å stille krav, inngå avtaler, følge med – og unngå å være blåøyde.

leder

I harstadregionen har det i all vesentlighet vært eksemplarisk oppførsel fra ungdommens side, mens politiet i Tromsø måtte rykke ut til Telegrafbukta der 200-300 mer eller mindre berusede ungdommer var samlet. Langt verre har det vært andre steder i landet, men det er likevel all grunn til å viderebringe en krystallklar advarsel fra politiet. For i det siste har vi også i Harstad sett tilløp til tilstander som vi har sett sørpå nå i 17. maihelgen.

At ungdom har behov for å samles for å feste i parker og på torg er naturlig – og høyst forståelig etter en lang og smittevernpreget vinter. Men at ungdom helt ned 14-15-årsalderen raver rundt og flater ut overstadig beruset, er et problem som flere enn politiet må engasjere seg i. Koronareglene for antall og avstand er jo én side ved store ansamlinger, og generelt er det bare å krysse fingrene for at ikke smittekurven går til værs igjen denne uken. Men et økende antall meldinger om rus, bråk og slåssing påkaller også bekymring, særlig når det gjelder mindreårige.

Mindre bekymringsfullt er det ikke når ordensmakten blir møtt med flaske- og steinkasting. Det som utspilte seg i Fredrikstad 17. mai, med fysiske angrep og tilkalling av store politiforsterkninger, er tidligere kjent fra de største byene – og velkjent i land med en annen kultur. Her står vi overfor en «importsmitte» det må demmes opp for i tide. Men en oppdemming er påkrevet også når det gjelder mindreårige som stort sett ikke utgjør en fare for andre enn seg selv. Og i den grad flatfyll blant de yngste er i ferd med å bli en «trend», kan det poppe opp hvor som helst i landet.

I likhet med de øvrige alkoholreglene har 18-årsgrensen en solid begrunnelse. Det har med trygghet og helse å gjøre. Store ansamlinger av unge går som oftest bra, men kan også gå over styr. Da er det ikke særlig betryggende dersom deltagere på grensen mellom barn og ungdom blander seg med folk i 20-årsalderen på strender og i parker, slik det er meldt om mange steder de siste helgene. Langhelgene rundt 1. mai, Kristi himmelfartsdag og nå 17. mai er en høysesong – og pinsehelgen gjenstår.

Politiets strategi består i å ringe foreldrene og be dem hente sine stupfulle håpefulle. Politi og helsevesen har ikke kapasitet til å bistå alle, som et politidistrikt skrev i en twittermelding på nasjonaldagen. Det er da også foreldrene som har ansvaret overfor egne mindreårige. Og foreldre bør lytte til politiets gode råd om å stille krav, inngå avtaler, følge med – og unngå å være blåøyde. Politiloggene vitner om at slike påminnelser er på sin plass.