Leder:

Feiring i nye former

Regjeringen har i god tid sendt ut regler og råd for 17.-maifeiringen, like detaljerte som vanlig – innfløkte, vil vel noen fortsatt mene.

Det er en refleksjon verdt at det ikke bare er krig og uro som kan true feiringen.

leder

Det etterlates ingen tvil om at covid-19-forskriften omfatter barnetog og bekransninger, taler og leker og det som ellers hører grunnlovsdagen til. Også i kommuner med lavt smittetrykk og uten lokale arrangementsforbud gjelder begrensningene i deltakertall og avstand fullt ut. På steder med rødfarge på koronakartet kan korps og kor legge i vei, men uten annonsering som kan føre til «ansamlinger av publikum». Generelt oppfordres det til å gjennomføre all felles feiring «utendørs eller digitalt».

For et år siden het det seg at 17. mai 2020 ville bli stående som et referansepunkt i norgeshistorien. På det tidspunktet rådet fortsatt en tro på at alt ville bli bra i løpet av sommeren. Men viruset skulle vise seg mer forutsigbart enn som så. Vi får bare dyrke håpet om – og etter evne bidra til – at det historiske unntaket er unnagjort med 17. mai 2021. Det som sto igjen etter fjorårets feiring, var all den kreativiteten som ble utløst for å holde dagen i hevd under endrede betingelser. I år er mye av denne spontaniteten satt i system og utviklet videre rundt om i landet.

Situasjonen kan selvsagt ikke sammenlignes med okkupasjonsmaktens forbud mot 17.-maifeiring under andre verdenskrig. Men det er en refleksjon verdt at det ikke bare er krig og uro som kan true feiringen. Og at en oppdatert terrortrussel kan gi et uvant politioppbud på nasjonaldagen, som for fire år siden. Et fjerntliggende virusutbrudd, som raskt eskalerer til en pandemi, er sikret plass i det nasjonale trusselbildet – også når det gjelder frihetsfeiring i tilvante former.

Men det som samtidig kommer til syne i koronaens tid, er hvor rotfestet 17.-maidagen står som et samlende symbol på frihet og uavhengighet. Så gjør klar for feiring, det være seg digitalt eller fysisk med smittevernregler. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja håper «folk reiser seg og synger med den stemmen de har, fra leiligheter, fjelltopper, balkonger, hus og hager» etter salutten fra festningsverkene. En fin markering i fjor – og når noe gjennomføres for andre gang, regnes det gjerne som en tradisjon.