Leder:

Ja, det er all grunn til å være glad

Ordfører, varaordfører og kommunedirektør jubler over at finansieringen av Harstadpakkens trinn to er i boks. Det bør resten av kommunens befolkning også gjøre.

Noen ganger er det hyggelig å ta feil. Dette er én av dem.

leder

Bompengedebatten i Harstad har røtter mange år tilbake i tid, og bølgene har gått høye i en opphetet og langvarig debatt som maktet å snu et kommunestyrevedtak fra nei til ja på kort tid. Så intenst og følelsesladet var det, at Harstadåstunnelen kostet ordfører Helge Eriksen ordførervervet i kommunevalget i 2011.

Men dette er vann under brua, og nå må fokuset være å sikre og forvalte de 750 millionene som gjør at vi totalt har én milliard kroner å bygge vei for. Dette er selvsagt en god slump penger, men vi vet av dyrekjøpt erfaring hvor fort veimilliarder bokstavelig talt renner ut i sanden. Ordet «porteføljestyrt» bør være egnet til å gjenskape minner, enn si mareritt, hos Harstads politikere. Derfor er det maktpåliggende at styringsgruppa er ekstremt påkoblet nå i fortsettelsen.

Det var på ingen måte noen selvfølge at vi får et byggetrinn to i Harstadpakken. Mange, Harstad Tidende inkludert, har hatt begrenset tro på at blant andre ordførerens standhaftighet og optimisme skulle føre fram. Sågar har vi på denne plass skrevet at løpet er kjørt og at det har handlet om å få mest mulig igjen for kronene som ligger på kistebunnen. Noen ganger er det hyggelig å ta feil. Dette er én av dem.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) uttalte onsdag at hun vil gi ros til politikerne i Harstad som har jobbet og justert for å tilpasse pakken til gjeldende bompengepolitikk. Dette skal Harstads folkevalgte ta til seg, for som Nils Johan Holte så treffende beskriver det: Dette er godt politisk håndverk og et resultat av tverrpolitisk samarbeid.

For ikke å glemme Høyres og Harstads stortingsrepresentant Kent Gudmundsen og lokalpolitiker fra KrF, Jorun Skogan Konst. Ifølge ordfører Opsal har begge vært til stor hjelp i denne prosessen. Derfor er det mange som, på en dag som denne, fortjener skryt og takk for innsatsen. Uten pågangsmot og utholdenhet hadde denne kampen aldri blitt kronet med seier.

Geir Jørgensen, prosjektleder for Harstadpakken, uttaler at samtlige prosjekt i Harstadpakken 2 blir realisert med milliarden som nå stilles til rådighet. Det er godt nytt, men krever at styringsgruppa har to stødige hender på rattet.