HT mener:

Hvem skal få vaksinen først?

Helsemyndighetene regner med at de første sendingene med koronavaksine vil komme til landet i løpet av januar.

Uansett bør helsepersonell i viruskampens første frontlinje løftes fra annen til første prioritet.

leder

En ekspertgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet har plassert de delene av befolkningen som har høy risiko for alvorlig sykdom og død først i vaksinekøen, foran helsepersonell. Rekkefølgen kan endres dersom smittepresset øker. Da kan også hensynet til smittespredning bli tillagt mer vekt, heter det i ekspertgruppens innstilling. Prioriteringsdebatten er i full gang, og dette er selvsagt en viktig debatt. Det er imidlertid grunn til å merke seg at den vaksinen vi trolig vil motta i første omgang, per i dag ikke har noen dokumentert effekt når det gjelder å hindre smittespredning.

Ekspertisen antar at den først og fremst egner seg til å hindre alvorlig sykdom hos dem som utsettes for smitte. Utvikling og produksjon av vaksine går riktignok i rekordfart under pandemitrykket, men en massevaksinasjon i befolkningen ligger nok fortsatt et stykke inn i fremtiden. Så igjen, hvem skal få først – ut fra etiske og praktiske vurderinger, og med tanke på de enorme samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av de smitteverntiltakene som er innført?

Hvilke pasienter som skal få hva slags behandling, er prioriteringsspørsmål som helsevesenet daglig tar stilling til og hvor politiske myndigheter bidrar med noen retningslinjer. Ekspertgruppens forslag virker i så måte som et godt grunnlag, så langt det rekker. Med det vi kan regne med av vaksinedoser – som for øvrig må tas i to omganger – trengs det trolig klare prioriteringer også innenfor de definerte risikogruppene, som ifølge Folkehelseinstituttet utgjør 1,3 millioner nordmenn.

Uansett bør helsepersonell i viruskampens første frontlinje løftes fra annen til første prioritet. Alt som kan gi trygghet på jobben må være selvsagt for denne gruppen, som tallmessig jo blir mikroskopisk i forhold til de 1,3 millionene. Så får myndigheter på alle nivåer sørge for klare beredskapsplaner for en situasjon hvor det kan bli aktuelt å vaksinere alle i samfunnskritisk virksomhet eller i områder med særlig stort smittepress. Og kanskje trengs det en strategi også overfor dem som er skeptiske til å være først ute?