HT mener:

Verdier angripes

Franskmenn er i sorg og fyller gatene med en, så langt, verdig protestmarkering. Ungdomsskolelæreren Samuel Paty ble regelrett halshugd under rop om «Allahu Akbar» utenfor skolen hvor han arbeidet.

Den oppdaterte «Jeg er Charlie»-parolen - «Jeg er Samuel» - må finne gjenklang i hele Europa.

leder

Etter hva den antatte drapsmannen hadde lagt ut på sosiale medier, handlet det om en avstraffelse for å ha vist karikaturer av profeten Mohammed i klassen. Temaet for undervisningen var trosfrihet og ytringsfrihet. To selvsagte goder for de fleste. Men for enkelte et spenningsfelt, bokstavelig talt med sprengkraft. For noen uker siden ble satiremagasinet Charlie Hebdo utsatt for et nytt terrorangrep, da det dødbringende angrepet i 2015 kom for retten.

Angrepet på en jødisk barneskole i Toulouse føyde seg til den grufulle statistikken. Islamistisk terror i Vest-Europa har imidlertid gått i bølger og de siste årene vært klart nedadgående. Og den såkalte islamske staten IS ligger, om ikke fullt nedkjempet, så i alle fall med brukket nakke og rygg. Men terrortrusselen fra mindre celler og fra enkeltpersoner er intakt - også, som i det aktuelle tilfellet, med aktører som har gått under radaren til etterretningstjenestene. President Emmanuel Macron betegner drapet som islamistisk terror.

Med det som hittil er kjent, virker det som en ganske presis beskrivelse. Norske muslim-ledere og samfunnsdebattanter fordømmer entydig handlingen og har sikkert rett i at muslimer flest i Europa gjør det samme. Det understrekes også at det er gjerningspersonen som bærer ansvaret for det bestialske drapet, hverken storsamfunnet eller mindre grupper. Samuel Paty mottok imidlertid truende meldinger på forhånd, også fra foreldre via sosiale medier. Soloterrorister kan bli inspirert der de heller burde ha blitt korrigert.

Etter karikaturstriden har selvsensur blitt en snikende trussel mot ytringsfriheten. Patys undervisningsopplegg høres ut som en pedagogisk fornuftig måte å formidle grunnleggende samfunnsverdier på. Målet var å bevisstgjøre elevene på at ytrings- og trosfrihet ikke er motsetninger. I Frankrike ser vi nå en fredelig massemobilisering, med et budskap om ikke å la seg true bort fra demokratiske verdier. Den oppdaterte «Jeg er Charlie»-parolen - «Jeg er Samuel» - må finne gjenklang i hele Europa.