HT mener:

Over til netthandel?

Livet i handlegater og kjøpesentre har for lengst vendt tilbake etter koronavåren. Mange butikker, kjeder og bransjer får seg en knekk i 2020-resultatet, mens netthandelen gjorde noen byks i sin hittil langsomme vekst her i landet.

Koronavårens butikkgitre er vel egentlig ikke noe vi ønsker oss?

leder

Det er for tidlig å avlese langtidsvirkninger for våre handlevaner og handlingsmønstre for øvrig. I hvilken grad for eksempel flyreiser avløses av nettmøter fremover, gjenstår å se. Det samme gjelder overgangen fra fysisk butikk til nettbaserte kjøp. At koronaen vil vise seg å ha forsterket en underliggende trend, virker imidlertid sannsynlig. Blant annet fra kosmetikkbransjen meldes det at nye aldersgrupper har fått øynene opp for å handle via tastatur og skjerm.

Den enes suksess medfører gjerne noen andres utflating eller det som verre er. Rett nok er ikke netthandel den eneste årsaken til butikkdød. Overetableringer scorer høyt i analysene; i oppgangstider er det fort gjort å ende opp med for mange butikker i samme bransje innen samme geografiske område. Såkalt bransjeglidning bidrar til kannibalisme; hagesentre, lavprisbutikker, bilutstyrsforretninger vokser seg til egne «småsentre». En trend er det også at folk simpelthen føler mindre behov for å skaffe seg flere ting.

Men netthandel utgjør trolig den sterkeste trenden i dette mønsteret. Det aller meste kan kjøpes på nett, og for mange varegrupper fristes det med personlig tilpassede produkter, raskt levert og enkel returmulighet. I USA er det nye handelsmønsteret blitt svært synlig i senere år. Butikker dør, og gigantsentrene ligger like øde og forlatt som nedlagte industriområder. Netthandel-giganten Amazon får til gjengjeld mer monopolistiske trekk, og spørsmålet er ikke om, men når, giganten inntar Skandinavia.

Ikke bare for en ungdomsgenerasjon, men for økende deler av befolkningen, flyttes det virkelige livet over på displayet. Samspill mellom butikk og nett virker foreløpig som en famlende strategi – og som en utfordring også for byplanleggere med ambisjoner om å legge til rette for levende miljøer. Det skader ikke om også forbrukere flest har denne dimensjonen i bakhodet. Vel kan kafeer og kulturtilbud gi liv til byen. Men koronavårens butikkgitre er vel egentlig ikke noe vi ønsker oss?