Nå handler det om å høre godt etter

Å tømme hyllene ved å kjøpe 100 pakker havregryn, slik en kunde gjorde i en av Harstads dagligvarebutikker, er alt annet enn ønsket adferd.    
leder

Barnehagebarn og skoleelever er sendt hjem. Grottebadet har stengt dørene, og alt av kulturarrangement og organisert idrett er avlyst. Harstadsamfunnet er langt på vei stengt ned. Og det er en helt nødvendig medisin.

Myndighetene har tatt i bruk det kraftigste verktøyet i kassen, og det rammer lokalsamfunnet hardt. Det lokale næringslivet er neppe i nærheten av å se de økonomiske konsekvensene i hvitøyet, for det hersker ingen tvil om at mange aktører kommer til å få tøffe hverdager i tiden som kommer. Likevel må vi altså erkjenne at det er et helt nødvendig – og etterspurt- grep. Og for å se positivt på det, er det all grunn til å tro at vi får rask, god og ønsket effekt i harstadregionen, sett i lys av at vi hittil ikke har registrerte smittetilfeller.

I denne unntakstilstanden vi er havnet i, er det umåtelig viktig at vi respekterer og forholder oss til det som nå er sagt og bestemt. For han har helt rett, helseministeren, når han understreker at dette er en dugnad vi er nødt til å ta. Og som vi alle sammen er nødt til å ta del i. Det kan godt være at du selv ikke har grunn til å være redd for egen helse, men nå handler det om å skyve egoismen til side. Tenk heller på dem som har langt dårligere odds for å stå han av. Tenk på naboen som har kreft, som helseminister Bent Høie så treffende sa det.

Det å tenke på andre er også en god og nødvendig øvelse å gjøre når man triller handlevognen rundt i butikken. Derfor har det også blitt gjentatt, nærmest til det kjedsommelige, at man skal unngå hamstring. Å tømme hyllene ved å kjøpe 100 pakker havregryn, slik en kunde gjorde i en av Harstads dagligvarebutikker, er i så måte alt annet enn ønsket adferd. For øvrig ble det torsdag ettermiddag meldt om kaotiske tilstander i Harstad, blant annet på grunn av unødvendig hamstring. Det er ikke å ta hensyn til andre. Det er egoisme, rett ut sagt.

Nasjonen Norge står midt i en svært alvorlig situasjon. Hvor raskt vi kommer oss ut av den, er i stor grad opp til den enkelte av oss. Da handler det også om å høre godt etter hva som blir sagt.