Leder:

Det kan like gjerne skje i Harstad

Politiet i Porsgrunn slår alarm etter at tre ungdommer har mistet livet som følge av det man mistenker er overdose av et «dødsdop». Det vil være naivt å tro at dette ikke kan skje i Harstad.

Det er i overkant naivt å tro at vi ikke allerede har stoffet i vår region.

leder

Etter at rusteamet i kommunen slo alarm på slutten av fjoråret, kom det nemlig til overflaten et problem som verken politi, politikere eller foreldre kjente omfanget av.

Narkotikabruken blant ungdommen i Harstad er alarmerende, og omsetning og misbruk har nådd miljøer som vi tradisjonelt ikke har forbundet med denne type rusmisbruk. Vi vet at narkotika omsettes åpenlyst. Vi vet at postforsendelser med stoff blir stoppet av harstadpolitiet, og vi vet at ungdom i vår by har vært døden nær etter lefling med dop. Dødsdop som synes å være like lett tilgjengelig som rusbrus og øl.

I Porsgrunn avventer man obduksjonsrapportene etter at de tre på henholdsvis 18, 21 og 24 år. To av dem ble funnet døde i en bolig sist fredag, og politiet mistenker overdoser av stoffet fentanyl. Fentanyl omtales som syntetisk heroin, og er opptil 100 ganger mer potent enn morfin. Selv i små doser er det forbundet med livsfare å få i seg stoffet.

Når politiet i grenlandsområdet slår alarm på bakgrunn av at flere ungdommer har testet positivt på dødsdopet, er det også all grunn til å være på tå hev i Harstad. Vi snakker om et problem som ikke kjenner geografiske grenser, og med det vi allerede vet om miljøet, vil det som nevnt være i overkant naivt å tro at vi ikke allerede har stoffet i vår region.

Politi, politikere og helsevesen skal ha ros for å ha tatt fjorårets «avsløringer» på nødvendig alvor. Det ble raskt bebudet en styrking av oppsøkende rusteam, og det har vært hektisk møteaktivitet på flere fronter. Anerkjennelse fortjener også russestyret for Heggen og Rå som virkelig har tatt tak i situasjonen, fortrinnsvis gjennom høylytt å ta avstand fra bruk av narkotika. Det er også et helt nødvendig grep fra ungdommen sin side.

Maktpåliggende er det også at vi alle sammen opprettholder engasjementet som ble vekket til live på slutten av fjoråret. Nok en alvorlig påminnelse fikk vi gjennom to unge menneskers bortgang i Porsgrunn før helga.